Cara Menulis Huruf dalam Bahasa Jepang dengan Mudah

Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa yang memiliki huruf abjad beragam dan berbeda dari bahasa-bahasa kebanyakan. Bagaimana tidak, dalam bahasa Jepang, mereka memiliki berbagai macam huruf abjad yang apabila dijumlahkan berkisar puluhan huruf. Berbeda dengan huruf-huruf abjad pada bahasa Indonesia atau Inggris yang hanya mengandalkan huruf A-B-C-D-E-F hingga Z, di dalam huruf-huruf bahasa Jepang itu

Tags: , |

Mengenal Huruf Abjad dalam Bahasa Jepang

Dalam setiap pembelajaran bahasa, kita pasti membutuhkan pengetahuan akan huruf-huruf abjad yang kelak akan membentuk suatu kata hingga kalimat. Pada dasarnya, apabila kita mengacu pada beberapa bahasa secara keseluruhan yang sering ditemui, kebanyakan bahasa yang kita temui tersebut menggunakan huruf abjad sederhana yaitu A-B-C-D-E-F-G dan sebagainya. Namun, apabila kita mengacu pada beberapa bahasa dalam

Mengenal Huruf – Huruf Bahasa Mandarin

Setiap bahasa memiliki huruf. Jelas saja, huruf-huruf dalam setiap bahasa itulah yang nantinya akan membentuk sebuah kata dan juga kalimat. Keberadaan huruf-huruf ini tentu sangatlah penting sekali untuk kelangsungan sebuah bahasa itu sendiri. Apabila suatu bahasa tidak memiliki huruf, tentu saja bahasa itu tidak memenuhi kualifikasi bahasa mengingat huruf berperan penting untuk membentuk kata